ბაღუა

ბაგუა (პაკუა ან პალგვა) - ჩინური რელიგიური მოტივი, რომელშიც შედის I Ching– ის რვა სქემა, ისინი იყენებენ ტაოისტურ კოსმოლოგიაში რეალობის ფუნდამენტური პრინციპების წარმოსადგენად, რომლებიც განიხილება როგორც რვა ურთიერთდაკავშირებული კონცეფცია. ამ გვერდზე შევიკრიბეთ Bagua- ს უნიკოდის სიმბოლოები.